Terms

Általános Szerződési Feltételek

Jelen ÁSZF a Berekai Művészeti Kft (továbbá: Mobilpatyolat)  és a
Megrendelő között létrejövő szolgáltatási szerződés
elválaszthatatlan részét képezi.

        * A szerződéskötés és a teljesítés helye
A szerződéskötés és a teljesítés helye a megrendeléskor leadott
szállítási cím (ahol a Berekai Művészeti Kft képviselője a
Megrendelőtől átveszi a szolgáltatás tárgyát, és vállalja a
szolgáltatás elvégzését).
        * A Mobilpatyolat által végzett szolgáltatások és áraik
Mobilpatyolat által végzett aktuális szolgáltatásokat, az egyes
szolgáltatások aktuális árait, a Mobilpatyolat weboldalán
feltüntetett árlista tartalmazza.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy ezeket a feltételeket a
Mobilpatyolat kizárólagosan jogosult meghatározni, továbbá ezeket
(ár, határidő, szolgáltatás stb.) egyoldalúan módosítani,
változtatni, ideértve
az egyes szolgáltatásfajták megszüntetését is.
Megrendelő a megrendeléssel – a megrendelés napján, az árlistán
szereplő – aktuális szerződéses feltételeket elfogadja.
        * A szolgáltatás megrendelése
A Megrendelő átadja a szolgáltatás tárgyát szolgáltatások
valamelyikének elvégzésére. Mobilpatyolat képviselője átveszi a
tisztítandó ruhaneműt mennyiségre (mennyiségi átvétel).
A szolgáltatás tárgyának átvétele a Megrendelő, vagy annak
képviselője jelenlétében történik.
A mennyiségi átvétel történhet: darabra vagy kilóra
Mobilpatyolat által elvállalt szolgáltatásokat azok
visszaszállításakor készpénzben vagy előre átutalással kell
kifizetni.
        * A szolgáltatás megtagadása
Mobilpatyolat a szolgáltatás vállalását megtagadhatja, ha
a termelési kapacitás vagy a technológiai feltételek hiánya ezt
indokolja,
a szolgáltatás tárgya túlszennyezett, egészségre káros hatású,
bűzös, undort keltő, vagy egyéb szennyezettségű,
a szolgáltatás tárgyának állapota nem teszi lehetővé a munka
elvégzését,
a vállalás feltételeit a Megrendelő nem fogadja el.
        * Mobilpatyolat felelőssége, szavatosság
Mobilpatyolat mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a
rábízott dolgokat a lehető legjobb eredménnyel tisztítsa ki
(általános szakmai elvárhatóság).
Mobilpatyolat vállalja, hogy az átvett ruhadarab (textília)
épségének, tartósságának megőrzése érdekében a tisztítást a
lehető legalacsonyabb hőfokon végzi el.
Megrendelőink tájékoztatására közöljük, hogy Mobilpatyolat a
ruhaneműk mosását nagykapacitású mosó és szárítógépben
végzi. Mobilpatyolat nem ellenőrzi az átvett csomagokban elhelyezett
ruhaneműk anyagát, így mosásból fakadó minőségromlásra vagy
méretvesztésre a Mobilpatyolat felelősséget nem vállal. az
összetételt feltüntető címke (pl.: pamut, gyapjú, selyem,
poliészter/pamut, stb.) * Továbbá nem vállal a Mobilpatyolat
felelősséget az átvett ruhákban felejtett tárgyakért,
értéktárgyakért.

        * A Mobilpatyolat hibás teljesítése esetén a Megrendelő köteles
azt bizonyítani, hogy a hiba a Mobilpatyolat érdekkörében merült
fel. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő – szavatossági jogának
érvényesítéseként – a szolgáltatás újbóli teljesítését, vagy
a szolgáltatás árának visszaadását – kérheti.
Abban az esetben, ha az átadott dolgot nem lehet visszaszolgáltatni
(elveszett, elcserélték, ellopták, tűz martaléka lett, stb.), akkor
ezért a Mobilpatyolat tartozik kártérítéssel. Egy áru akkor
tekintendő elveszettnek, ha az árut a Mobilpatyolat az átadástól
számított két hónapon belül nem adta vissza a Megrendelőnek,
Megrendelő kérése ellenére.
Ha a hiányosság rejtett hibának tudható be (például gyártási
hibából, kopásból, a Megrendelő által végzett kezelésből eredő
hibák, stb.), akkor a Mobilpatyolat felelőssége nem áll fenn. A
gyártási hibás termékekért kártérítést a gyártótól vagy a
forgalmazótól kérhet a megrendelő.
A Mobilpatyolat nem vállal garanciát a gombokra, díszítőelemekre
(törés, kifakulás, összeolvadás, alakváltozás, ragasztóanyag
elengedése, cérnaszakadásból eredő elvesztés, gőz hatására
kifakuló gombok, stb.).
Kártérítés
A kártérítés célja a ruhanemű tisztításba adása pillanatában
fennálló értékének megtérítése. Ennek során a Mobilpatyolat a
Megrendelő által a kifogás bejelentésétől számított 3 napon
belül benyújtott, az adott áru vásárlásáról szóló számlán
szereplő összeget, számla hiányában a ruhanemű hasonló jellegű
és minőségű, hazai gyártású, közepes árfekvésű értékét
veszi figyelembe.
A kártérítés mértéke az áru árának:
60 %-a, ha az árut három hónapon belül vásárolták,
40 %-a, ha az árut harminc hónapon belül vásárolták.
20%-a, ha az árut harminc hónapnál régebben vásárolták.
A kártérítés összege nem haladhatja meg az áru értékét.
Ha egy együttes, vagy egy együttes egy része sérült meg vagy
veszett el (három darabból álló összeállítás, női kosztüm,
bútorszövet, ágynemű-garnitúra, stb.), akkor a teljes együttes
utáni kártérítés abban az esetben lehetséges, ha az együttes
minden egyes elemét leadták tisztításra.
Ellenkező esetben csak az átadott ruhadarab után jár kártérítés.
        * Reklamációk
A Megrendelő a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles
kifogását a Mobilpatyolat -vel közölni, de legkésőbb a kiadástól
számított 24 óra elteltével. Ruha elvesztéssel kapcsolatos
vásárlói kifogást az átadást követően nem fogad el. Az esetleges
reklamációkat az érintett feleknek lehetőleg békés úton kell
rendezniük, a kifogásról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet
Mobilpatyolat és a Megrendelőnek együttesen alá kell írni.
        * Át nem vett áruk őrzése
A szolgáltatás elkészültétől számított 1 hónapig köteles a
Mobilpatyolat megőrizni a ruhadarabokat. A 1 hónapos várakozás után
a ki nem váltott tételeket karitatív intézményeknek adja vagy
saját belátása szerint egyéb módon hasznosítja azokat.
        * A személyes adatkezelés szabályai
A Mobilpatyolat a személyes adatokat kizárólag a szolgáltatás
teljesítése, teljesíthetősége és folyamatos javítása érdekében
tartja nyilván, kezeli, és ugyanilyen célból kerülnek
adatfeldolgozásra is. A személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény 30.§ (a) pontja alapján, nem kell bejelenteni az
adatvédelmi nyilvántartásba azt az adatkezelést, amely az
adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adatait
tartalmazza.

en_USEnglish